Login Form

Login

lo6Google Earth icon  contactyoutube Apple   games android 2015        

البيــــــــــــان  من 2016/11/01 من 2018/07/01 من 2019/01/01
وحتى 2018/6/30 وحتى 2018/12/31 وحتى الآن
 الصناعيين الكبار ( الصناعات الاستخراجية التعدينية):      
 - الحمل الاقصى  (دينار/ ك. و / شهر) 2.98 2.98 2.98
 - الطاقة النهارية  237 237 237
 - الطاقة الليلية  170 170 170
 الصناعيين الكبار ( الصناعات الأخرى) :      
 - الحمل الاقصى  (دينار/ ك. و / شهر) 2.98 2.98 2.98
 - الطاقة النهارية  124 124 124
 - الطاقة الليلية  109 109 109
 الاذاعة والتلفزيون 173 173 173
  المشتركون المنزليون      
       من    1   -  160     ك. و. س / شهر 33 33 33
       من 161  - 300     ك. و. س / شهر 72 72 72
       من 301  - 500     ك. و. س / شهر 86 86 86
       من 501  - 600     ك. و. س / شهر 114 114 114
       من 601  - 750     ك. و. س / شهر 158 158 158
       من 751  - 1000   ك. و. س / شهر 188 188 188
       أكثر من  1000       ك. و. س / شهر 265 265 265
  المشتركون الاعتياديون      
       من    1   -  160     ك. و. س / شهر 42 42 42
       من 161  - 300     ك. و. س / شهر 92 92 92
       من 301  - 500     ك. و. س / شهر 109 109 109
       من 501  - 600     ك. و. س / شهر 145 145 145
       من 601  - 750     ك. و. س / شهر 169 169 169
       من 751  - 1000   ك. و. س / شهر 190 190 190
       أكثر من  1000       ك. و. س / شهر 256 256 256
المستشفيات الخاصة      
       من    1   -  160     ك. و. س / شهر 42 200 180
       من 161  - 300     ك. و. س / شهر 92 200 180
       من 301  - 500     ك. و. س / شهر 109 200 180
       من 501  - 600     ك. و. س / شهر 145 200 180
       من 601  - 750     ك. و. س / شهر 169 200 180
       من 751  - 1000   ك. و. س / شهر 190 200 180
       أكثر من  1000       ك. و. س / شهر 256 200 180
 المشتركون التجاريون      
      من  1-       2000    ك.و.س / شهر 120 120 120
      أكثر من       2000   ك.و.س / شهر 175 175 175
 قطاع البنـــــــــــــــــــــــوك      
      من  1-       2000    ك.و.س / شهر 285 285 285
      أكثر من       2000    ك.و.س / شهر 285 285 285
 قطاع شركات الاتصــــــــــــــــــالات      
      من  1-       2000    ك.و.س / شهر 230 175 155
      أكثر من       2000   ك.و.س / شهر 273 218 198
 المشتركون الصناعيون الصغار      
      من  1        -         2,500   ك.و.س / شهر 71 71 71
      من  2,500 -       10,000   ك.و.س / شهر 71 71 71
      أكثر من               10,000   ك.و.س / شهر 81 81 81
 المشتركون الصناعيون المتوسطون:      
 - الحمل الاقصى  (دينار/ ك. و / شهر) 2.00 2.00 2.00
 - الطاقة النهارية  89 89 89
 - الطاقة الليلية  75 75 75
 المشتركون الزراعيون  (تعرفة مستوية) 60 60 60
 المشتركون الزراعيون  (تعرفة ثلاثية):      
 - الحمل الاقصى  (دينار/ ك. و / شهر) 3.79 3.79 3.79
 - الطاقة النهارية  59 59 59
 - الطاقة الليلية  49 49 49
 ضخ المياه 94 115 115
الفنادق (تعرفة مستوية) 91 91 91
الفنادق (تعرفة ثلاثية):      
 - الحمل الاقصى  (دينار/ ك. و / شهر) 3.79 3.79 3.79
 - الطاقة النهارية  89 89 89
 - الطاقة الليلية  75 75 75
 انارة شوارع  114 114 114
 القوات المسلحة الأردنية  146 146 146
قطاع الموانيء 159 159 159
التعرفة المختلطة تجاري / زراعي 100 100 100
أدنى مقطوعية بالدينار/ شهر ( للمشتركين الاعتياديين والمنزليين ) 1.00 1.00 1.75
أدنى مقطوعية بالدينار/ شهر ( بقية المشتركين ) 1.25 1.25 2.00
Real time web analytics, Heat map tracking